Är du trött på att ha ett opraktiskt garage och vill renovera utrymmet för att göra garaget mer användbart? Då är tipset att anlita en professionell byggfirma som hjälper dig med allt från planering till utförande och bortforsling.

Även den händige gynnas i längden av att anlita en byggfirma för garagebygget. Det garanterar en korrekt arbetsgång och ett utförande i enlighet med gällande regler. Avfallsbortforsling kräver rätt hantering och seriösa byggfirmor har kontakter som kan sköta den biten. Ett exempel är BigBag som bland annat är proffs på just byggskräp och flera byggfirmor samarbetar med företaget.

Trots namnet är BIG BAG mer än bara säckar. Med containrar, kärl, materialleverans, sugbilstjänster, höghöjdslyft och produkter för hantering av farligt avfall, täcker vi in hela spektrat inom avfallshantering och återvinning.” Läs mer här om Bigbag.

Reglerna för avfall och återvinning i samband med byggprojekt blir allt striktare och det är en trygghet att låta byggfirman forsla bort avfall med hjälp av specialiserade företag som BigBag. Byggfirmor kan hyra produkter för bortforsling av byggskräp, vilket är en praktisk och effektiv lösning.

Bygglov vid garagerenovering?

Svaret är inte helt självklart när det gäller bygglov i samband med att garage renoveras. Allt beror på projektets syfte samt på vilket sätt renoveringen är tänkt att genomföras. Ett nytt bygge kan behöva bygglov, medan du vid mer diskreta ombyggnationer inte alltid behöver något. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglov för garage. Du hittar även en hel del intressant läsning och bra tips på nätet kring regler vid garagebygge. Där kan du ta del av husägares erfarenheter vid den här sortens renoveringsprojekt. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att du som privatperson är skyddad av konsumenttjänstlagen i samband med köpta renoveringstjänster från en byggfirma.