Under den senaste tiden har det talats allt mer om bilarna som miljöbovar och det har lett till att flera städer inför olika bilzoner. Men vad innebär det?

En bilzon betyder till exempel att en stad inför en miljözon för att minska avgaserna. Det kan till exempel bli så att bara bilar som drivs med bioetanol eller liknande får köras i zonerna. Men är det så bra?

Olika typer av zoner

Det finns redan flera typer av zoner där det ställs vissa krav på bilarna. Du har säkert hört talas om vissa gator där dubbdäck inte får förekomma, eller till och med om hela länder där bilar med dubbdäck inte får köras. Det är bara en av de är zontyperna. Det finns också zoner där diesel inte tillåts, och gator där lastbilar inte får passera för genomfart på grund av avgaserna. Även bensinbilar har börjat förbjudas i vissa av de här zonerna. Men vilka olika zoner finns det egentligen? Här är några:

  • Dubbfri zon
  • Lastbilsfri zon
  • Dieselfri zon
  • Miljöbilszon

Konsekvenser

En bilzon som förbjuder olika saker har stora konsekven för bilägare. En person som arbetar i en zon kanske inte kan ta bilen till jobbet, och om vägen är lång och det inte går kollektivtrafik kanske denne helt enkelt får säga upp sig om denne inte har möjlighet att köpa en ny bil. Du kan också råka ut för böter om du åker till ett land eller en annan stad och inte är uppmärksam på att vilka förbudet som gäller. Ibland står inga skyltar, utan du som kör ska själv ta reda på eventuella förbud. Det kan ställa till det en hel del.

Miljötänk och kostnader

De nya miljözonerna innebär en hel del svårigheter för bilföraren och många gånger leder de till att man måste ta extra omvägar. Det gör att ännu mer avgaser kommer ut i miljön, fast inte på den aktuella gatan. Det innebär också extra kostnader, och då försvinner pengar som kanske skulle ha lagts undan till inköp av en miljöbil. Du som har en miljöbil utan dubbdäck kan dock lugnt köra vidare. Det är nämligen inga problem att köra i de allra flesta städer och på de flesta gator så länge bilen går på bioetanol eller el.