Även om det inte är lika vanligt i verkligheten som på film att bilar exploderar så händer det att de börjar brinna. I ett garage finns många kemikalier som lätt kan fatta eld: bensin, etanol och diesel har alla mycket låg flampunkt, och om något kopplas fel i motorn eller i annan elektroniks utrustning kan dessa kemikalier antändas.

Därför bör man ha en brandsläckare i sitt garage. Pulversläckare är antagligen det bästa alternativet. En sådan ger nämligen den mest effektiva släckningen i förhållande till vikten. Om risken är stor att bränder ska uppstå i kemikalier eller elektrisk utrustning, och vatten skulle göra skadan värre, är pulver ett bra släckmedel. Innehållet i släckaren är en blandning av positiva och negativa joner, exempelvis ammoniumfosfat, som kyler ned bränsleytorna, så att brännbara gaser inte avges.

Nackdelen med en pulversläckare är att pulvret smutsar ner och man därför kan behöva kalla in en saneringsfirma. Detta ska dock jämföras med om hela huset brinner ner. En kolsyresläckare är därför lämpligare om miljön är teknisk och avancerad. Det är kanske därför snarare ett alternativ för vissa bilverkstäder än för ett hemmagarage. Kolsyran späder ut syret i luften kring branden, och elden kan då inte hämta näring från syret.