Bilar finns var vi än tittar idag och det gå inte att undgå att tänka hur dessa bilar tillverkas. Sedan den automatiska processen kom till, har bilindustrin förändrats till det bättre.

Att bygga bilar för hand kan ta lång tid och det går inte att massproducera på samma sätt. När den automatiserade processer kom till skulle det förenkla och få fart på biltillverkningen. Att använda maskiner gör det möjligt att just massproducera. Det kan du inte göra om du gör det för hand. Genom att automatisera tillverkningen ger det ökad smidighet i produktionen, färre fel och produkter med ökad kvalité. Det ger också en minskad kostnad för tillverkningen.

Det ger också en ökad konkurrens för ett företag som har automatisk tillverkning. De kan producera mer av en vara än de konkurrenter som inte har denna process. Personalen slipper också slita ut sig och får inte skador på samma sätt eftersom maskiner gör det största jobbet. Miljön på fabrikerna blir också bättre och personalen har mer tid över för att utbilda sig och blir bättre. Personalen behövs kvar för att sköta maskinerna, de sköter inte sig själva.

Bygga bilar för hand

Trots att det finns fabriker som maskintillverkar alla bilar idag så finns det ändå några få som vill bygger om bilarna för hand. Om du har en gammal bil som du vill restaurera gör du kanske hellre det för hand för att det är lättare. Att bygga bilen för hand är en del av upplevelsen. Om du är en privatperson som bygger bilar i ditt garage hemma är risken stor att du kommer få göra allt för hand. Det finns inte många människor som har samma maskiner som de har på fabriker. Du kan däremot köpa vissa maskinverktyg som snabbar på processen. En elektrisk bultdragare som kopplas på en kompressor snabbar på däckbytet.