Vi går mot en tid där de flesta arbetsuppgifter kan assisteras- eller helt automatiseras av maskiner och robotar. Det handlar om att effektivisera produktionen och att kunna säkerställa den högsta möjliga kvaliteten, något som bara robotar klarar av. Det är dags att låta maskinerna göra jobbet.

Det talas om framtidens fabrik och att automatisering anses vara en viktig aspekt för att stärka svensk konkurrenskraft. Det handlar om att säkerställa en effektiv automation för industriella processer, något som kan brukas inom allt från montering till produktion. En människa kan inte mäta sig mot den precision som en robot besitter, inte heller kan vi arbeta dygnet runt utan att sova. Enbart dessa få argument får en att inse den kraft som automatisering medför.

Automatisering ökar konkurrenskraften

Att ha möjlighet att erbjuda sina kunder högsta möjliga kvalitet, samtidigt som effektiviteten i produktionsprocessen ligger på en maximal hastighet är att vara en stark konkurrent på marknaden. Detta är något som allt fler företag har börjat förstå, och så även den svenska regeringen. Det handlar inte längre enbart om maskininlärning, AI (artificiell intelligens) blir allt mer integrerat i vardagen hos gemene man. I regeringens inlägg kan man även läsa att en av de tre tydligaste användningsområdena för automatisering är just robotar inom industrin. Det blir tydligare att framtiden kommer bli mer effektiv i och med utvecklad teknik och allt fler nischade områden dyker upp där en automatisering blir möjlig.

Om vi återkopplar till att stärka sin konkurrenskraft är det ingen tvekan om att det stavas automatisering. En robot behöver aldrig sova och kan arbeta dygnet runt. På så sätt stannar aldrig produktionen. Detta väcker den ständigt återkommande frågan: kommer alla jobb försvinna? Nej, så är inte fallet. I en artikel från NyTeknik lyfter de den frågan och blåser undan den myten. Istället framgår det att en mer utbredd automatisering skulle kunna ses som ett sätt att låta de anställda arbeta med sådant som robotar ännu inte klarar av. Arbetsuppgifterna skulle med andra ord ses som mer värdeskapande och kreativa. Genom att låta maskinerna utföra det repetitiva och hårda arbetet i kombination med de anställdas fokus på företaget som helhet stärks konkurrenskraften. Man optimerar alla faktorer som krävs för ett starkt företag ska kunna ta sig an marknaden.

Finns det något som inte går att automatiseras? Självklart. Robotar har sina områden de är mästare inom medan vissa uppgifter inte går att programmera en robot att utföra. I alla fall inte i dagens läge. Tekniken utvecklas snabbt och ser vi tillbaka endast 10–20 år ser vi en markant förändring i hur väl integrerat automatisering är i industrin. Blickar vi framåt lika långt kan vi föreställa oss att samhället är till stor del automatiserad. Det är svårt att säga vilka yrken som kommer finnas och vilka som kommer försvinna. Troligtvis dyker nya arbetsuppgifter upp både för människor och robotar. Är du nyfiken på hur en automatiserad fabrik ser ut kan du läsa det här reportaget skrivet av Svenska Dagbladet där de besöker en sådan.